פסיכולוגיה חברתית

פסיכולוגיה חברתית

בעוד שפסיכולוגיה חברתית חולקת מספר קווי דמיון עם פסיכולוגיה קלינית, קיימים הבדלים מהותיים המפרידים בין שני התחומים. פסיכולוגים קליניים בדרך כלל מתמקדים בהבדלים אישיים בין בני אדם, בתכונות, במאפיינים ובמחשבות אישיות, ואילו פסיכולוגים חברתיים מתעניינים יותר בהתמקדות במצבים שונים ובהשפעה שיש לסביבה החברתית על מגעים בתוך הקבוצה ועל עמדות והתנהגויות. פסיכולוגיה חברתית מבולבלת לעיתים עם סוציולוגיה, אך בעוד ששני התחומים קשורים במידה מסוימת, הם אינם זהים.

פסיכולוגיה חברתית עוסקת בטיפול בתחומים רבים, כולל בריאות כללית, עסקים, חינוך, סוציולוגיה ומשפט. פסיכולוגים חברתיים מסייעים לתחומים חשובים כגון הפחתת סטריאוטיפים, קביעת אמינות של עדויות בבתי משפט, החלטות ממשלתיות, כגון קביעת עמדות לגבי גזענות, ועוד.

תהליכים חברתיים מאפשרים לאנשים להשפיע על דעות של אחרים מצד אחד ולהיות מושפעים מהם מצד שני, עד שמתקבלת הסכמה על טבע המציאות. פסיכולוגים חברתיים מסייעים לאנשים להתנהל באופן נכון בתוך הקבוצות החשובות להם, מתוך הסכמה כללית לקבל את ההבדלים הבינאישיים ולהגיב להתרחשויות.

פסיכולוגים חברתיים לומדים כיצד השפעה ותפיסה חברתית ואישית משפיעים על מגעים חברתיים והתנהגויות בתוך קבוצה, ומסייעים למטופלים לבסס תגובות, להתבונן נכון על המציאות, או לפחות על חלקה, ולשפר את המגעים החברתיים והעסקיים.

מהי עבודת פסיכולוג חברתי?

חלק מהפסיכולוגים החברתיים מתמקדים במחקר ההתנהגות האנושית. הם עובדים באוניברסיטאות או שהם מועסקים על ידי עסקים או גופים ממשלתיים. פסיכולוגים חברתיים אחרים מעוניינים לגלות פתרונות לבעיות של אנשים בעולם העסקים.

פסיכולוגיה חברתית יישומית מסייעת לעובדים להעריך תכניות עבודה מקצועיות, לקבוע אם שיטות עבודה מסוימות עובדות, לאתר דרכים לעודד אנשים להתייעלות או להציע לעסקים ולעובדים פתרונות בתיווך סכסוכים.

פסיכולוגים חברתיים בוחנים את המגעים הבינאישיים בתוך סביבה חברתית. הם עובדים בייעוץ ארגוני, מחקר שווקים, עיצוב מערכות או שדות פסיכולוגיה שימושיים אחרים. הם מתמחים בתחומים פרטניים, כגון התנהגות קבוצתית, מנהיגות, עמדות ותפיסה.

הכשרה מקצועית של פסיכולוג חברתי

חלק מהפסיכולוגים החברתיים יכולים לעבוד עם השגת תואר שני, אך רובם בוחרים להשיג תואר דוקטורט. ברוב המקרים, אנשים המעוניינים לעסוק בעבודת פסיכולוגיה חברתית, צריכים להתחיל עם תואר ראשון בפסיכולוגיה. השלב הבא יהיה לימודי תואר שני בפסיכולוגיה חברתית, ולאחר מכן דוקטורט ראשון. הלימודים כרוכים בלפחות ארבע עד חמש שנים של לימודים ואז מתחילה תכנית הכשרה לדוקטורט בפסיכולוגיה חברתית.

ההבדל בין פסיכולוגים חברתיים לפסיכולוגים קליניים

בעוד שפסיכולוגיה חברתית חולקת מספר קווי דמיון עם פסיכולוגיה קלינית, קיימים הבדלים מהותיים המפרידים בין שני התחומים. פסיכולוגים קליניים בדרך כלל מתמקדים בהבדלים אישיים בין בני אדם, בתכונות, במאפיינים ובמחשבות אישיות, ואילו פסיכולוגים חברתיים מתעניינים יותר בהתמקדות במצבים שונים ובהשפעה שיש לסביבה החברתית על מגעים בתוך הקבוצה ועל עמדות והתנהגויות.

פסיכולוגיה חברתית מבולבלת לעיתים עם סוציולוגיה, אך בעוד ששני התחומים קשורים במידה מסוימת, הם אינם זהים. פסיכולוגים חברתיים נוטים להתמקד בהתנהגות אנשים בודדים או קבוצות קטנות של אנשים, ואילו סוציולוגים מתבוננים על אוכלוסיות גדולות מאוד, כגון קבוצות חברתיות שלמות או תרבויות כלליות. הם מתעניינים במוסדות ותרבויות המשפיעים על התנהגות אנושית. בעוד שפסיכולוגיה וסוציולוגיה עוסקים בתחומים זהים, הם מתבוננים על תחומים אלו מזוויות שונות.

פסיכולוגיה חברתית משתמשת בשיטות מדעיות ומחקר אמפירי של תופעות חברתיות. החוקרים אינם מנחשים או מניחים הנחות לגבי התנהגות של אנשים, הם מתכננים ומבצעים ניסויים המצביעים על קשרים בין משתנים שונים.