פיצול אישיות: תסמינים

פיצול אישיות

הפרעת פיצול אישיות היא מצב נדיר שגורם לאדם להפגין יותר מאישיות אחת. הפרעה זו נגרמת באמצעות שינויים פסיכולוגיים ונוירולוגיים שגורמים לאדם לנתק או להתנתק מהמובן הרגיל של אישיותו. זהו הניסיון של המוח להתמודד עם טראומה קיצונית, כגון במקרה של התעללות קשה, בדרך כלל בילדות המוקדמת. פיצול אישיות מאופיין באמצעות נוכחות של שתי זהויות או יותר אשר משפיעות ללא הרף על התנהגות האדם. התנהגותו מאופיינת אף בחוסר יכולת לזכור מידע אישי, המוסבר כשחה גרידא. הזהויות השונות אותן מפגין האדם מאופיינות בהבדלי גילאים, מינים או גזעים שונים וכל אחת מהן מבטאת תנוחות, מחוות ודרך ברורה של דיבור, כאשר כל אישיות שולטת בהתנהגות ובמחשבות האדם.

הפרעת פיצול אישיות היא מצב נדיר שגורם לאדם להפגין יותר מאישיות אחת. הפרעה זו נגרמת באמצעות שינויים פסיכולוגיים ונוירולוגיים שגורמים לאדם לנתק או להתנתק מהמובן הרגיל של אישיותו. זהו הניסיון של המוח להתמודד עם טראומה קיצונית, כגון במקרה של התעללות קשה, בדרך כלל בילדות המוקדמת.

הפרעה זו יכולה לנוע בין מצב מתון עד מתיש. במקרים רבים, לא פונים החולים לקבלת טיפול עד שחייהם הופכים לבלתי נשלטים, או שהם מסתבכים בבעיות משפטיות. הטיפול משלב בדרך כלל בטיפול תרופתי ופסיכותרפיה.

מהם התסמינים של פיצול אישיות?

פיצול אישיות מאופיין באמצעות נוכחות של שתי זהויות או יותר אשר משפיעות ללא הרף על התנהגות האדם. התנהגותו מאופיינת אף בחוסר יכולת לזכור מידע אישי, המוסבר כשחה גרידא. הזהויות השונות אותן מפגין האדם מאופיינות בהבדלי גילאים, מינים או גזעים שונים וכל אחת מהן מבטאת תנוחות, מחוות ודרך ברורה של דיבור, כאשר כל אישיות שולטת בהתנהגות ובמחשבות האדם.

התסמינים של הפרעה זו עשויים לכלול כאבי ראש, שכחה, אובדן זמן, רדיפה עצמית, חבלה עצמית ואף אלימות. לדוגמה, אדם עם הפרעת פיצול אישיות עלול למצוא עצמו מבצע פעולות אותן לא היה מבצע בדרך כלל, כגון נהיגה במהירות מופרזת, או גניבת כסף ממעביד או מחבר, תוך תחושה ש"אין לו ברירה" וכי הוא "חייב" להתנהג כך.

כיצד משנה פיצול אישיות את החיים?

חייו של אדם עם פיצול אישיות משנה את התנהגותו במספר דרכים עיקריות הכוללות תהליכים פסיכולוגיים שונים:

דפרסונליזציה. זוהי תחושת ניתוק מהגוף, המכונה לעיתים קרובות כחוויה "חוץ גופית".

דראליזציה. זוהי תחושה הגורמת לאדם לחוש כי העולם מעורפל, מרוחק או שאינו אמיתי.

שכחה. זהו הכישלון להיזכר במידע אישי משמעותי שהוא כה נרחב עד כי לא ניתן להטיל את האשמה על שכחה רגילה. יכול להיווצר אף אובדן זיכרון שבו האדם אינו זוכר את פעילויותיו או תוכן שיחות משמעותיות.

בלבול זהות או שינוי זהות. שני מצבים אלו כרוכים בתחושת בלבול של האדם. לדוגמה, הוא עשוי לחוש ריגוש בעת העיסוק בפעילות מסוימת דוגמת נהיגה פרועה ושימוש מופרז באלכוהול או בסמים, כאשר בזמנים אחרים הוא סולד מהתנהגויות אלו. בנוסף לשינויים משמעותיים אלו, האדם עלול לחוות עיוותים של תפיסת זמן, מקום ומצב.

לצד השכחה המאפיינת בדרך כלל הפרעת פיצול אישיות, אנשים זוכרים היבטים שונים של מידע אוטוביוגרפי. בדרך כלל קיימת אישיות מארחת בתוך האדם, אשר מזדהה עם שמו האמיתי. באופן אירוני, אישיות המארח בדרך כלל אינה מודעת לנוכחות אישיות אחרת.

תפקידה של כל אישיות

לכל אישיות קיים תפקיד מגוון אשר נועד לסייע לאדם להתמודד עם הדילמות של החיים. לדוגמה, אדם עשוי להציג בממוצע שניים עד ארבעה סוגי אישיות עם תחילת האבחון, כאשר בממוצע קיימים 13-15 סוגי אישיות אשר יכולים להיות ידועים במהלך הטיפול. היבטים סביבתיים או אירועי חיים גורמים לאדם לשנות באופן פתאומי את אישיותו או להחליף בין הזהויות.

קריאה מומלצת:

פיצול אישיות – מאמר רקע הסוקר את ההפרעה, את הגורמים לה ואת הסימפטומים המלווים אותה. כמו כן נידון הקשר בין אירועים טראומטיים לבין השנותה של ההפרעה בקרב קבוצות גיל שונות.

תהליך החלפת זהויות במקרים של פיצול אישיות – המאמר סוקר את האופן בו זהויות מתחלפות אצל אנשים הסובלים מפיצול אישיות. מוסבר מה קורה מבחינה פסיכולוגית ופזיולוגית כאשר מבנה אישיות אחד מוחלף באחר.