הפסיכולוגיה של רוצחים סידרתיים

הפסיכולוגיה של רוצחים סידרתיים – סרט הוידאו מנסה להתחקות אחר המתרחש במוחו של רוצח סידרתי.

נשאלת השאלה האם ניתן לחזות מראש על סמך פרופיל פסיכולוגי נטייה לפשע ולאישיות רצחנית ואלימה.

באותו נושא