מה עושה אותנו מאושרים, ערוץ 10

מהי ההגדרה של אושר וכיצד ניתן להשתמש בפסיכולגיה על מנת לשאוף ולהגיע אליו. היכולת להגיע לאושר בחיי היום היום כחלק משגרת חיינו והשפעתו של האושר על הבריאות הגופנית שלנו.

באותו נושא