הפסיכולוגית יעל לי על טיפול פסיכולוגי בערוץ 2

סוגים שונים של טיפולים פסיכולוגים. טיפול קצר טווח מול טיפול ארוך טווח. הייעוד הפונקציונאלי של כל אחד מסוגי הטיפולים.

באותו נושא