אריך פרום - מאמרים ומידע

אריך פרום - מאמרים ומידע

אריך פרום - (‏1900 – 1980) פסיכואנליטיקאי ופילוסוף - מראשי הזרם ההומניסטי של הפסיכולוגיה. הושפע בעיקר מזיגמונד פרויד ומאלפרד אדלר.

הביוגרפיה האישית של אריך פרום– סיפור חייו של הפסיכואנליטיקן. תחנות עיקריות בדרכו להיהפך לאחד מהפסיכולוגים המשפיעים ביותר במאה ה-20, כולל בריחתו מהאנצים, עיסוקו בתיאוריות ניאו-מרקסיסטיות והתבססותו בארה"ב.

תורתו ומפעל חייו של אריך פרום– מי היה אריך פרום, כיצד הוא חי ומהם עיקרי הגותו. הדומיננטיות של סוגיית החופש האישי בכתביו בנוסף לשלל רעיונות בהם עסק.

ההומניזם של פרום– מאמר הסוקר את המימד ההומניסטי בתורתו הפסיכולוגית של פרום. המאמר מתאר את מושג החרדה הבסיסית שפרום הירבה לעשות בו שימוש – חרדה ותחושות ניכור הנובעים מניתוקו של האדם מהטבע.

אריך פרום והחוויה האנושית– מאמר המנתח את דעותיו הפדגוגיות של הפסיכולוג ואת קריאתו לשילוב ערכים הומוניסטים ואסתטיים בתהליך החינוכי בעולם שהוך ונהפך יותר ויותר לטכני ומכני.

תורתו של אריך פרום בנקודות– הרצאה אקדמית המציגה את טעוניו העיקריים של פרום במבנה סכמטי של נקודות. מומלץ לאלו המעוניינים לקבל מושג ראשוני על תחומי העניין הרבים והמגוונים של הפסיכולוג.

הארכיון של אריק פרום– הפניות לשורה של מאמרים העוסקים בביוגרפיה של פרום ובקווים מנחים של תורתו, למשל המימד החברתי בגידולם של ילדים. כמו כן, ישנו דגש על האידיאולוגיה הסוציאליסטיתשל הפסיכולוג.

אריק פרום בראי התיאוריה הביקורתית– המאמר סוקר את פועלו של פרום במסגרת אסכולת פרנקפורט ואת העיסוק שלו בשאלות של מגדר ופמניזם. פרום היה מהחלוצים שהציגו תיאוריה מרקסיסטית ופוסט מודרנית של הפמיניזם.

ראיון מוקלט עם אריך פרום– תסכית של ראיון שנערך עם אריך פרום ב-1958. בראיון מועלות סוגיות שונות, כגון יחסים חברתיים, חומרנות, פוליטיקה ודת והיבטים שונים של שאלת האושר האנושי.

העמותה הבינלאומית לאריך פרום– העמותה נודה לקדם דיאלוג ברוח תורתו של פרום ולקדם את המחקר העוסק בחייו ובהגותו. האתר בגרמנית, אם כי ישנה אפשרות להפוך אותו לאנגלית.

אריך פרום וה – FBI – חומרים שסוכנות האפ בי אי החזיקה נגד אריך פרום בחשד לפעילות חתרנית מרקסיסטית.