דונלד ויניקוט - מאמרים ומידע

  • דונלנד ויניקוט בויקיפדיה העברית – רקע על חייו ועבודתו של ויניקוט.

  • מרכז ויניקוט בישראל – מרכז העוסק בחקר הפסיכולוגיה של ויניקוט ויישומה באמצעות תוכניות הכשרה.

  • ויניקוט המפרש , מתוך 'מרחבים' – כתב עת אינטראקטיבי למחשבה פסיכואנליטית. המאמר מציג זווית ייחודית על תורתו של ויניקוט, הפרדוקסים שבה ועל תרומתו למחקר הפסיכולוגי. מאת: נעמה בר-שדה

  • דונלד ויניקוט: חרדות פסיכוטיות והכלה - מאמר על הספר של הפסיכואנליטיקנית מרגרט ליטל - חרדות פסיכוטיות והכלה. דיווח אישי על אנליזה של ויניקוט
  • ויניקוט- מתוך מיטשל ובלאק – קטע קריאה מתוך 'פרויד ומעבר לו'. הקטע מתאר את על תורתו של ויניקוט בהקשר של דימוי עצמי וחוויית הסובייקט.
  • השימוש של ילדים בחפצי מעבר כדרך להתמודד עם גירושים – הבנת האופן בו ילדים מתמודדים עם גירושים במשפחה בהתבסס על משנתו הפסיכולוגית של ויניקוט, מאמר באנגלית.

  • התיאוריה של יחסי הורים-תינוקות, מאמר מאת ויניקוט מ-1960. המאמר בוחן כיצד חוויות בגיל הינקות משתרשות בנפש ומלוות אותנו לאורך חיינו בעיקר בהקשר של יחסינו עם הורינו, מאמר באנגלית. המאמר פורסם ב-  International Journal of Psycho-Analysis, 41:585-595

  • חייו ועבודתו של ויניקוט – המאמר סוקר נקודות מרכזיות בביוגרפיה האישית של ויניקוט בנוסף למוטיבים עיקריים בתיאוריה הפסיכואנליטית שלו, מאמר באנגלית. מאת: F Robert Rodman

  • סימפוזיון על ויניקוט – נמאמר מקבץ מספר מומחים לדיון על תורתו של וניקוט, כל אחד מנקודת המבט הייחודית שלו. מאמר באנגלית המאמר פורסם ב- Psychoanalytic Perspectives, 5(2):1–4

  • היידגר וויניקוט – מאמר ייחודי המתאר נקודת מפגש בין פילוסופיה לפסיכואנליזה. המאמר מנסה למצוא את המכנה המשותף בין האונתולוגיה של היידגר לתפיסת הסובייקט של ויניקוט, מאמר באנגלית.