הקדמה לפסיכולוגיה

הקדמה לפסיכולוגיה – קורס אונליין מזורז שמסביר מהי פסיכולוגיה –

הקדמה לפסיכולוגיה – קורס אונליין מזורז שמסביר מהי פסיכולוגיה –

מה מקור השם, ומהם התחומים העיקריים עליהם חלושת הפסיכולוגיה. מוזכרים ההוגים המרכזיים בתחום ובראשם זיגמונד פרויד ותרומתו לביסוס הפסיכולוגיה כתחום טיפולי ומחקרי.

באותו נושא