קונפליקטים בין הורים לילדים

קונפליקטים בין הורים לילדים כהזדמנות לצמיחה.

הרצאה מעניינת של הפסיכולוגית אפרת עידוד בנושא של פסיכולוגיה חינוכית.

על חרדה במאבקי כוחות בין הורים וילדים ועל החשיבות של הדרכת הורים בנושא.

באותו נושא