פרופ' יוסף גרודזינסקי על מדעי הקוגניציה

הרצאה על הידע – ההרצאה עוסקת באופן השימוש בידע ובמתרחש במוח בזמן השימוש בו. ההרצאה כוללת מבט אינטר-דסיפלינרי על הפילוסופיה, הפסיכולוגיה, הבלשנות והביולוגיה (מדעי המוח).

באותו נושא