חקר האושר – הרצאה של פרופסור דניאל כהנמן

בהרצאתו, מנסה פרופ' כהנמן להגדיר מהו אושר תוך כדי בחינה של מושגים כגון הסתגלות והשתוקקות. הניסיון לענות על חידת האושר ניזון מבחינה אמפירית של בחינת אירועים שונים בחיי היום-יום.

באותו נושא