התפתחות הנפש על פי פרויד

התפתחות הנפש והתודעה בשלבים מרגע הולדותנו ועד הבגרות על פי התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד. הסרטון ממחיש את יחסי הגומלין בין האיד, האגו והסופר אגו על רקע קיומם של אינסטנקטים פסיכולוגים ברקע. המידע מוצג בשפה ברורה וכמצגת כשברקע מתנגנת מוסיקה קלאסית.

באותו נושא