חשיבות טיפול פסיכולוגי לטרנסג'נדרים

סרטון המסביר מדוע טיפול פסיכולוגי חיוני להתמודדות עם תהליך המעבר הכרוך בשינוי המין.

טיפול פסיכולוגי חיוני להתמודדות עם תהליך המעבר הכרוך בשינוי המין. אנשים המבקשים לשנות את המגדר שלהם, זקוקים לטיפול נפשי האורך מספר שנים על מנת להיות בטוחים ברצון לבצע את המעבר, ורק אם וכאשר קובע הפסיכולוג כי המטופל אכן יציב מבחינה נפשית, הוא מעניק אישור להמשך התהליך.
אנשים רבים המבקשים לעבור תהליך לשינוי מין, מתחרטים בסופו של דבר, ומבינים כי מניעיהם קשורים לבעיות פסיכולוגיות שונות. יחד עם זאת, אנשים שנולדו במגדר מסוים, אך שייכים מבחינה נפשית למגדר האחר, צריכים להיות מסוגלים להבין לחלוטין את משמעות המעבר. זהו מצב רפואי ופסיכיאטרי המצריך התמודדות ארוכת טווח.

באותו נושא