הפסקת עישון קשור לבריאות נפש משופרת

עישון ובריאות נפשית.

סרטון וידיאו המתעד ממצאי מחקרים אודות הפסקת עישון והקשר לשיפור בבריאות נפשית, בהשוואה לבריאות הנפשית של אנשים הממשיכים לעשן.

באותו נושא