הפיקציה של הזיכרון

סרטון העוסק בזכרונות כוזבים, המתרחשים כשאנשים זוכרים מידע אודות אירועים שלא התרחשו.

הפסיכולוגית אליזבט לופטוס לומדת זכרונות ליתר דיוק, היא לומדת זכרונות כוזבים, הקשורים למידע אותו אנשים זוכרים, בהקשר לאירועים או נושאים שהתרחשו באופן שונה מהדרך בה באמת התרחשו.
תופעה זו נפוצה ומעלה מספר שאלות אתיות חשובות אותם יש לזכור או לשקול.

באותו נושא