כשמחלה נפשית נכנסת למשפחה

התמודדות בני משפחה עם מחלות נפשיות.

מהו המידע אותו חייבים לדעת בני משפחה על מחלות נפש, אם יש להם אהוב במשפחה הסובל ממחלה?
סרטון זה דן בארבעת הדברים אותם חייב לדעת ולהבין כל אדם, על מנת שניתן יהיה לסייע לאנשים הנאבקים במחלות נפשיות.

באותו נושא