פרדריק סקינר - מאמרים ומידע

פרדריק סקינר - מאמרים ומידע

סקינר ברהוס פרדריק

פסיכולוג אמריקני, ממייסדי הגישה הביהביוריסטית. חלק ניכר מהניסויים שהוא ערך עסקו באופן הלמידה של חיות (כגון יונים ועכברים) באמצעות העצמת מה שהוא כינה הפעולה הנדרשת: כאשר ביצע בעל-החיים את הפעולה הנדרשת, ניתן לו גמול בצורת מזון. בניסוייו הוא כלל את 'תיבת סקינר': תיבה ובה מנגנון-הפעלה המספק  לבעל-החיים בתוכה תגמול על התנהגות מבוקשת. סקינר למד כי דרך צפייה בהתנהגותם של בעלי-החיים ניתן להסיק על התפתחות כושר למידה ובאמצעות התגמול קיימת האפשרות ללמדם להפנים אופני התנהגות רצויות ולמגר מאפייני התנהגות בילתי רצויים. בעקרונות אלו השתמש סקינר בתורת החינוך. הרומן 'וולדו 2' (1948) מציג קהילה אנושית אוטופית שבנויה על עקרונות הביהביוריזם; כתבים בולטים נוספים פרי עטו כוללים 'ההתנהגות של אורגניזמים/ (1938), 'מדע והתנהגות אנושית' (1983), 'מעבר לחירות ולכבוד' (1971).

בתמונה ספרו של סקינר: 'מעבר לחירות ולכבוד' (1971).

מאפייני ההתנהגות הורבלית על פי פרדריק סקינר – המאמר סוקר את האופן בו הגדיר סקינר התנהגות ורבלית וההבדלים בינה לבין התנהגות א-ורבלית. המאמר בוחן את התייחסותו של הפסיכולוג להתנהגות ורבלית מזווית ביהביוריסטית.

תרומתו של סקינר להבנת ההתנהגות האנושית – המאמר בוחן את הקטגוריות שהינחו את סקינר בניתוח מאפייני ההתנהגות האנושית. תשומת לב ניתנת להבדל בין ניתוח מדעי תיאורטי לבין הפרקסיס שבו מאפייני ההתנהגות באים לידי ביטוי בזירה האינטר-פרסונלית.

פרדריק סקינר ולודוויג ויטגנשטיין, נקודות השקה – מאמר פילוסופי שדן בדמיון בין התיאוריה הפילוסופית לינגואיסטית של הפילוסוף ויטגנשטיין לניתוח ההתנהגות וחשיבותה של השפה בתורתו של סקינר.

פרדריק סקינר, ביוגרפיה ותיאוריה – סקירה המאפשרת הכרות בסיסית עם סיפור חייו של הפסיכולוג ונקודות עיקריות בתיאוריה ההתנהגותית שלו.

סקינר על הלמידה – מאמר של של פרדריק סקינר שפורסם ב-Psychological Review, 57, 193-216. המאמר בוחן את נחיצותן של שיטות למידה שונות.

פרדריק סקינר ומושג ההתניה האופרטיבית – המאמר בוחן את מושג ההתניה האופרטיבית, המזוהה ביותר עם עבודתו של סקינר, ברמה האמפירית והפרקטית. כמו כן מוסבר ההבדל בין תגובה רפלקסית הניזונה מתמריץ סביבתי והתנהגות אופרטיבית שהיא פועל יוצא של אותה התגובה.

הרומן האוטופי של סקינר, "וולדן 2" – ניתוח העקרונות לחברה מתוקנת כפי שמופיעים ברומן "וולדן 2", כמו כן הסבר וניתוח הרעיונות המרכזיים העולים מקריאת הספר.

חייו ופועלו של פרדריק סקינר – מאמר של אוניברסיטת אלבמה שמציג נקודות צמתים ביוגרפים בחייו של הפסיכולוג בנוסף לעיקרי התיאוריה שלו, למשל Project Pigeon ו"וולדן 2".