מלאני קליין ( 1882 – 1960) פסיכואנליטיקאית – פסיכותרפיסטית אוסטרית יהודיה. מפתחת גישת קליין, טיפול במשחק והמודל של קליין -תאוריית יחסי אובייקט.