רצון חופשי ודטרמיניזם פסיכולוגי

החוקים הסיבתיים של דטרמיניזם מהווים את בסיס המדע. רצון חופשי הוא הרעיון כי אדם יכול לקבל מעט בחירה באופן בו הוא פועל וכי הוא חופשי לבחור את התנהגותו

הגישה הדטרמיניסטית מציעה כי כל התנהגות נגרמת כתוצאה מגורמים שקדמו, ולכן היא צפויה. החוקים הסיבתיים של דטרמיניזם מהווים את בסיס המדע. רצון חופשי הוא הרעיון כי אדם יכול לקבל מעט בחירה באופן בו הוא פועל וכי הוא חופשי לבחור את התנהגותו. במילים אחרות, אדם פועל על פי נחישות עצמית.

מונחים קשורים:           

דטרמיניזם נפשי. תיאוריה זו מציעה כי כל התהליכים הנפשיים אינם ספונטניים אלא נקבעים על ידי מתחמים נפשיים שאינם מודעים או שקיימים ממילא. מאמר זה מסביר את ההסתמכות על עיקרון הסיבתיות החל על התרחשויות נפשיות שבהן מאומה אינו קורה במקרה או בדרכים שרירותיות מקריות. זהו אחד המושגים המרכזיים של הפסיכואנליזה.

דטרמיניזם פסיכולוגי וסוציולוגי. קביעת התנהגות פלילית היא היבט מעניין של קרימינולוגיה והשלכות יעילותה מועילות ביותר לחברה. מאמר זה דן בטרמיניזם פסיכולוגי וסוציולוגי, ההבדלים ביניהם, ואנשים הקשורים לשני המצבים.

באותו נושא