פסיכותרפיה הוליסטית

שיטה העוסקת באדם הפיסי, הנפשי, הרוחני, הרגשי ובכללותו. כצורת ריפוי, פסיכותרפיה הוליסטית שואפת לטפל בתסמיני מצוקה נפשית ורגשית הנובעים מחרדה, דיכאון, ובעיות רגשיות אחרות.

גישת טיפול זו מבוססת על הפסיכוסינתיזה, שיטה העוסקת באדם הפיסי, הנפשי, הרוחני, הרגשי ובכללותו. כצורת ריפוי, פסיכותרפיה הוליסטית שואפת לטפל בתסמיני מצוקה נפשית ורגשית הנובעים מחרדה, דיכאון, ובעיות רגשיות אחרות.

יחד עם זאת, שיטת טיפול זו סוטה מהפסיכותרפיה המסורתית בשיטה המשמשת על מנת להילחם ולתקן בעיות אלו. טיפול הוליסטי אינו מתמקד בהתנהגויות ומחשבות המוצגות מנושאים פרטניים, אלא מרכזת את תשומת ליבה על מערכת היחסים של אדם עם עולמו וכיצד היא מתבטאת בתחושת הרגשה, חשיבה והוויה.

מונחים קשורים:           

הכשרה בפסיכותרפיה הוליסטית. זהו תחום לימודים אינטגרליים המייצרים תכנית אימוני תעודה מעמיקים. לימודים אלו מתאימים אף לאנשי מקצוע שאינם פסיכולוגים, כשהלימודים מעניקים הבנה אישית עמוקה של הנושא לשימושם האישי או המקצועי.

באותו נושא