פסיכולוגיה חיובית

ענף של פסיכולוגיה המשתמש בהבנה מדעית והתערבות יעילה לסייע בהשגת חיים משביעי רצון, ולא בטיפול במחלת נפש.

ענף של פסיכולוגיה המשתמש בהבנה מדעית והתערבות יעילה לסייע בהשגת חיים משביעי רצון, ולא בטיפול במחלת נפש. מוקד פסיכולוגיה חיובית הוא על צמיחה אישית ולא על פתולוגיה, כמקובל במסגרות אחרות בפסיכולוגיה.

מונחים קשורים:           

פסיכולוגיה חיובית בעבודה. סקירה רעיונית, הערכת מצב של תרגול תרחישים אפשריים במקום העבודה, ומבט קדימה בהתבסס על הממצאים. מאמר זה מתאר ממצאי מחקר, מהלכו ותוצאותיו.

פסיכולוגיה ותווי יתרונות חיוביים. ממצאי מחקר שנערך בבתי ספר, להדגשת יתרונות ייעוץ פסיכולוגיה חברתית בקרב תלמידים.

בניית חוזק ויצירתיות. מאמר המתאר את השפעות הפסיכולוגיה החיובית על הלמידה וההתנהלות בחיים.

שימוש באומנות בפסיכותרפיה. מאמר המפרט מטאפורות מבוססות על דימויים מומחשים הנוצרים באמצעות המערכת הסנסור מוטורית.

באותו נושא