פגיעה עצמית

מצב בו אדם מבצע נזק או פגיעה מכוונת בגופו. בדרך כלל מבוצעת פעולה זו כדרך של התמודדות עם מצב מכריע או הבעת מצוקה רגשית משמעותית. בביצוע פעולה זו, אדם חש ברמה מסוימת כי בכוונתו למות. ליותר ממחצית האנשים המתים בהתאבדות יש היסטוריה של פגיעה עצמית.

מצב בו אדם מבצע נזק או פגיעה מכוונת בגופו. בדרך כלל מבוצעת פעולה זו כדרך של התמודדות עם מצב מכריע או הבעת מצוקה רגשית משמעותית. בביצוע פעולה זו, אדם חש ברמה מסוימת כי בכוונתו למות. ליותר ממחצית האנשים המתים בהתאבדות יש היסטוריה של פגיעה עצמית.

מונחים קשורים:           

טיפול מקצועי בפגיעה עצמית. יש צורך לקבל עזרה ותמיכה של הכשרה מקצועית כדי להתגבר על ההרגל. מומלץ לשקול ייעוץ של מטפל, המסייע לפתח שיטות התמודדות חדשות על מנת לעצור את הפגיעה העצמית. הטיפול מסייע לאדם הסובל מההפרעה להגיע לשורש הסיבות בגללן הוא פוגע בעצמו.

אנשים בעלי סיכוי לפגיעה עצמית. מצב זה עשוי להתרחש בקרב שני המינים ובכל גזע של אנשים. התנהגות זו אינה מוגבלת לחינוך, גיל, נטייה מינית, מעמד סוציו אקונומי, או דת. יחד עם זאת, קיימים מספר גורמים נפוצים בקרב אנשי העוסקים בפגיעה עצמית. מאמר זה מתאר את האנשים המועמדים לעסוק לעיתים קרובות יותר בהפרעה זו.

באותו נושא