סיטואציה פסיכולוגית

מצב נוכחי רגשי, נטייה נפשית או מוטיבציה אחרת להתנהגות המבוססת על מוזרויות פוליטיות, חברתיות, כלכליות, פסיכולוגיות ולאומיות, הנתונה אף להשפעת נסיבות ואירועים.

מצב נוכחי רגשי, נטייה נפשית או מוטיבציה אחרת להתנהגות המבוססת על מוזרויות פוליטיות, חברתיות, כלכליות, פסיכולוגיות ולאומיות, הנתונה אף להשפעת נסיבות ואירועים.

מונחים קשורים:           

בדיקת שיפוט מצבי. זהו סוג של מבחן פסיכולוגי המבוצע עם תרחישים מציאותיים והיפותטיים. האדם המבצע את המבחן נשאל לזהות התגובה המתאימה ביותר או דרוג תגובותיו על מנת לקבוע אם רוב תחושותיו יעילות. המבחן מבוצע במגוון נרחב של שיטות כגון חוברות, סרטים או הקלטות שמע.

מבחן זה מייצג גישה פסיכומטרית שונה מפריט הבחירה הנפוץ המבוסס על ידע רב. מבחנים אלו משמשים לעיתים קרובות ביישומי פסיכולוגיה תעשייתית ארגונית כגון בחירת כוח אדם. בדיקה זו נוטה לקבוע נטיות התנהגותיות, הערכת התנהגות במצב מסוים, והוראת ידע, אשר מעריכה את יעילות התגובות האפשריות.

מחקר סיטואציה פסיכולוגית. מחקר זה השווה את תוקפם של שני סוגים שונים של שאלות בראיונות מובנים, כלומר, המבוססים על ניסיון, בתנאי פיקוח הדוקים. שאלות הריאיון מבוסס הניסיון דרש ש-108 משתתפי המחקר יתארו את התייחסותם למצבים בעבר שדרשו כישורים ויכולות הנדרשות לביצוע יעיל בעבודה.

קבוצה אחרת של 108 משתתפי המחקר, רואיינו לגבי מצבי עבודה רלוונטיים היפוטתיים ונשאלו כיצד היו מגיבים אם היו מתמודדים עם בעיות אלו. שאלות הריאיון מבוסס הניסיון הניבו רמות גבוהות יותר של תוקף מהשאלות המצביות. ניתוחים נוספים הראו כי הריאיון הוסיף בהדרגה לניבוי ביצועים מהעבר המוסברים באמצעות בדיקת יכולת קוגניטיבית.

פסיכולוגיה תרבותית. מאמר המתאר פסיכולוגיה סוציו תרבותית, אנתרופולוגיה פסיכולוגית וניתוח המושג פסיכולוגיה תרבותית, כתבניות מחשבה, רגש ופעולה המיוחסות לתודעת נפש, עצמי ורוח.

באותו נושא