נטייה מינית

דפוס מתמשך של משיכה אומנטית או מינית, או שילוב של השניים לאנשים מאותו המין, למין הנגדי או לשני מינים.

זהו דפוס מתמשך של משיכה רומנטית או מינית, או שילוב של השניים, לאנשים מהמין השני או מאותו מין, או לשני מינים יותר מפעם אחת. משיכה זו בדרך כלל נכללת תחת הטרוסקסואליות, הומוסקסואליות וביסקסואליות, ואילו חוסר מיניות, חוסר משיכה מינית לאחרים מזוהה לעיתים כקטגוריה רביעית.

קטגוריות אלו הן היבטי הטבע המורכב יותר של זהות מינית. על פי האגודה האמריקנית לפסיכולוגיה, נטיות מיניות מתייחסות אף לתחושת זהות המבוססת על משיכה מינית, התנהגויות קשורות וחברות אדם בקהילה של אנשים אחרים החולקים את אותן נטיות.

מונחים קשורים:           

מבדק נטייה מינית לגברים. אתר AllTheTests מאפשר לגברים המעוניינים לבדוק את מאפייני נטייתם המינית, לעבור בדיקה עצמית חשאית בשאלון האתר.

משמעות נטייה מינית. ההגדרות 'ביסקסואליות', לסבית', 'הומוסקסואליות' ו'הטרוסקסואליות' מבטאות נטייה מינית כלפי אנשים, ולא משיכה מינית. מאמר זה מסביר את העובדות המובילות אנשים לבנות מערכות יחסים מחויבות ויציבות שאינן מתמקדות בפעילות מינית בלבד.

סוגי נטיות מיניות. הנטייה המינית נקבעת על ידי המשיכה הרגשית והמינית אל מין פרטני. מאמר זה מסביר את מהות הנטייה המינית ומבהיר את הבלבול. רוב האנשים אינם יודעים מיד את נטייתם המינית, וזה נורמאלי לא להיות בטוח, במיוחד כשמתחילים את הפעילות המינית.

מאמצים לשינוי נטייה מינית. אלו הן שיטות שמטרתם לשנות את הנטייה המינית, והמרתה. מאמר זה מפרט את הטכניקות ההתנהגותיות, הקוגניטיביות התנהגותיות, הפסיכואנליטיות, והגישות הרפואיות, דתיות ורוחניות. מאידך, לא קיימים מחקרים קפדניים מדעיים נאותים שהגיעו למסקנה אם שיטות אלו אכן עובדות לשינוי הנטייה המינית.

באותו נושא