לוגותרפיה

ניתוח קיומי המתמקד ברצון למשמעות בניגוד לדוקטרינה הניטשיאנית של אדלר מרצון לכוח או רצונו של פרויד להנאה.

שיטה זו פותחה על ידי הנוירולוג והפסיכיאטר ויקטור פרנקל. לאחר הפסיכואנליזה של פרויד והפסיכולוגיה האישית של אדלר, לוגותרפיה מבוססת על ניתוח קיומי המתמקד ברצון למשמעות בניגוד לדוקטרינה הניטשיאנית של אדלר מרצון לכוח או רצונו של פרויד להנאה. במקום כוח או הנאה, לוגותרפיה מושתתת על האמונה לפיה השאיפה למחוא משמעות בחיים היא שאיפה עיקרית, מניע חזק ביותר וכוח מניע בקרב בני אדם.

מונחים קשורים:           

הבנת לוגותרפיה. זהו סוג פסיכותרפיה המבוצע באופן פרטני או קבוצתי, כשהמוקד מוחל על משמעויות במקום רגשות כאמצעי להבנה ופתרון בעיות וקשיים רגשיים.

באותו נושא