טיפול המרה

טיפול פסיכולוגי שמטרתו לשנות את הנטייה המינית מהומוסקסואליות להטרוסקסואליות.

טיפול זה מכונה אף טיפול מתקן, ומטרתו לשנות את הנטייה המינית מהומוסקסואליות להטרוסקסואליות. טיפולים אלו זכו לביקורת כטיפולים מיושנים והיוו מקור למחלוקת בארצות הברית ובמדינות אחרות. ארגונים רפואיים, ממשלתיים ומדעיים בארצות הברית ובבריטניה הביעו דאגה מטיפול המרה וראו בו כמזיק. בשנת 2001 פורסם דו"ח בארצות הברית הקובע כי "לא קימות ראיות מדעיות תקפות לכך שנטייה מינית ניתנת לשינוי".

מונחים קשורים:           

דוגמא לטיפולי המרה. בעבר, חלק מאנשי המקצוע בתחום בריאות הנפש נקטו באמצעים קיצוניים כגון סירוס וטיפול בהלם חשמלי על מנת לנסות למנוע מאנשים להיות הומוסקסואלים, לסביות, ביסקסואלים או טרנסג'נדרים. היום, בעוד שמספר מטפלים עדיין משתמשים בטיפולים פיסיים להרתעה, השיטות הנפוצות ביותר כוללות מגוון נרחב של טיפולים התנהגותיים, קוגניטיביים, פסיכואנליטיים ושיטות אחרות המנסות לשנות או להפחית משיכה מינית או לשנות את הזהות המגדרית של אדם.

טיפולי המרה להומוסקסואלים. מאמר המפרט את שיטות טיפולי ההמרה, והדעות בעד ונגד ההליכים.

באותו נושא