טיפול בהתמכרויות

גישות הטיפול מכסות את ההיבטים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים של ההתמכרות, ובכך מאירות את עיני המטופל להבין את צרכיו, מניעיו, הגורמים להתמכרות והתגברות עליה.

התמכרות היא מחלה מורכבת המתאפיינת בזמנים אינטנסיביים והשתוקקות בלתי נשלטת לפעולת ההתמכרות, כשבשימוש ארוך טווח עלולה להוביל להשלכות הרסניות. בעוד שהדרך להתמכרות מתחילה באקט של רצון שאינו מזיק, לאורך הזמן יכולת האדם לבחור שלא לבצע את ההתמכרות, פוחתת, והחיפוש אחר מימוש ההתמכרות הופך לצורך כפייתי. התמכרות היא מחלה מוחית המשפיעה על מעגלים חשמליים רבים במוח, כולל החלקים המעורבים בתגמול ומוטיבציה, למידה וזיכרון, ושליטה על התנהגות.

מונחים קשורים:           

הבנת טיפול בהתמכרויות. גישות הטיפול מכסות את ההיבטים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים של ההתמכרות, ובכך מאירות את עיני המטופל להבין את צרכיו, מניעיו, הגורמים להתמכרות והתגברות עליה. מאמר זה מפרט סיפורים בגוף ראשון על חוויית התמכרות, להמחשת חשיבות הצורך בגמילה וטיפול מתאימים.

גישות טיפול בהתמכרויות. כל גישת טיפול נועדה לטפל בהיבטים מסוימים של ההתמכרות, והשלכותיה על המכור, משפחתו וסביבתו.

תכנית טיפול בהתמכרויות. התכנית הטובה ביותר כוללת מערך מקיף של כלים ושיטות העוסקות בעוצמות זיהוי המטופל כמו גם בעיותיו וחסרונותיו. מאמר זה מציג את הגישה להרכבת התכנית, תוך זיהוי אמות מידה של התקדמות המטופל.

התאוששות מהתמכרויות. מאמר זה מפרט את הדרך בה עובדות שיטות הטיפול בהתמכרויות להתאוששות מההתמכרות, ומניעת השבתה.

באותו נושא