חשיבה

אקט מחשבות, יצור או תהליך של ייצור מחשבות. מחשבה בסיסית מורכבת מפעולות ומגעים אנושיים, הבנת מקורות פיסיים ומטפיסיים, ותהליכים אשר השפעותיהם היוו מטרה ארוכת שנים בתחומים אקדמיים רבים כולל בינה מלאכותית, ביולוגיה, פילוסופיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה.

חשיבה מתייחסת לאקט מחשבות, יצור או תהליך של ייצור מחשבות. מחשבה בסיסית מורכבת מפעולות ומגעים אנושיים, הבנת מקורות פיסיים ומטפיסיים, ותהליכים אשר השפעותיהם היוו מטרה ארוכת שנים בתחומים אקדמיים רבים כולל בינה מלאכותית, ביולוגיה, פילוסופיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה. חשיבה מאפשרת לבני אדם להבין, לפרש או לייצג את מודל העולם אותו הם חווים, ולבצע תחזיות לגבי עולמם. החשיבה מאפשרת לאדם להבין את צרכיו, מטרותיו ורצונותיו על מנת לבצע תכניות או להשיג מטרות אלו.

מונחים קשורים:           

חשיבה מסתעפת. מאמר זה מלמד את הגדרת המונח וכולל שתי דוגמאות לחשיבה מסתעפת המשמשות במצבים יומיומיים, כולל חידון קצר המהווה הזדמנות לבחינת הידע האישי.

חשיבה ומוסר. מאמר על חשיבה ומוסר על פי תורת עמנואל קאנט.

הכשרת מורים מכוונת חשיבה. דיון על הספר הגישה השלישית וארגון הידע, ותרומתו להכשרת מורים מכוונת חשיבה.

באותו נושא