חשיבה מאגית

ייחוס קשרים סיבתיים בין פעולות ואירועים שלכאורה לא יכול היה להיווצר קשר מוצדק ביניהם באמצעות סיבה ותצפית.

ייחוס קשרים סיבתיים בין פעולות ואירועים שלכאורה לא יכול היה להיווצר קשר מוצדק ביניהם באמצעות סיבה ותצפית. בדת העממית ואמונות תפלות, מקובל להתבסס לעיתים קרובות על חשיבה מאגית לביצוע פולחן דתי, תפילה, הקרבה או שמירה של טאבו לשם השגת תועלת צפויה או פיצוי.

בפסיכולוגיה קלינית, חשיבה מאגית עשויה לגרום למטופל לחוות פחד מפני ביצוע מעשים מסוימים או מחשבות מסוימות בשל ציפיותיו להתרחשות איומים או אסונות. חשיבה מאגית עלולה להוביל אנשים להאמין כי מחשבותיהם עצמן הן שעלולות להוביל לתופעות בעולם. זהו סוג חשיבה סיבתית או כשל סיבתי המחפש קשרים משמעותיים של תופעות וצירוף מקרים בין מעשים ואירועים.

מונחים קשורים:           

סמלי חשיבה מאגית. אתר urbanoutfitters.com מכיל סימנים וסמלים המשמשים בחשיבה מאגית ומיצגים אמונות מאגיות שונות.

חשיבה מאגית באובססיה כפייתית. אדם עם הפרעת אובססיה כפייתית אוחז בחשיבה מאגית ומאמין באמת שחייו צריכים להיות מנוהלים באמצעות כללים והשלכות של חשיבה מאגית.

חשיבה מאגית בהיסטוריה. מאמר המתאר את מאפייני החשיבה המאגית בסיפורי העמים ובהיסטוריה התרבותית של העולם.

באותו נושא