זהות מינית

זהות מינית עשויה להתייחס אף לזהות נטייה מינית, כשאנשים מזדהים או אינם מזדהים עם נטייה מינית, או בוחרים שלא להזדהות עם נטייה מינית.

מונח זה מתאר כיצד אדם חושב על עצמו במונחים רומנטיים או משיכה מינית. זהות מינית עשויה להתייחס אף לזהות נטייה מינית, כשאנשים מזדהים או אינם מזדהים עם נטייה מינית, או בוחרים שלא להזדהות עם נטייה מינית.

זהות מינית והתנהגות מינית קשורות באופן הדוק לנטייה מינית, אך הם מכובדים, עם זהות המתייחסת לתפיסת האדם את עצמו, התנהגות המתייחסת למעשים מיניים בפועל המבוצעים על ידי האדם, ונטייה מינית בהתייחסו לאטרקציות רומנטיות או מיניות כלפי בני המין השני, בני אותו מין, שני המינים, או שאין לו אטרקציות מיניות כלל.

מונחים קשורים:           

הפרעת זהות מגדרית (GID). הפרעה זו מוגדרת באמצעות רגשות חזקים ועיקשים של הזדהות עם המין השני וחוסר נוחות עם המין שהוקצה לאדם. אנשים עם הפרעה זו רוצים לחיות כבני המין השני, ולעיתים קרובות מתלבשים ומתנהגים בגינונים הקשורים למין האחר. לדוגמא, גבר עשוי להרגיש ולהתנהג כאישה. מצב זה שונה מהומוסקסואליות שכמעט תמיד מזדהה עם המין או המגדר שלהם.

משברי זהות מינית. מאמר זה סוקר את המשברים בהם נתקל אדם המבקש לשנות את זהותו המינית, השלכות המשברים על החיים, ושיטות ההתמודדות.

זהות מינית בילדים. כשילדים מתפתחים ומגיעים לשנות העשרה, גופם מתפתח ומשתנה, ובהתאם משתנות גם הרגשות והתחושות. מאמר זה מסביר את המונחים השונים הקשורים לזהות מינית וכיצד יכולים להתמודד ילדים ובני נוער עם תחושות זהות מינית שאינן תואמות את המין עימו נולדו.

קנה מידה קינסי. זהו סולם דירוג הטרוסקסואלי-הומוסקסואלי, המתאר את החוויה המינית של אדם או תגובתו בזמן נתון.

באותו נושא