התפתחות השפה אצל ילדים

רוב הילדים אינם מתפתחים בהתאם לתרשימים המצופים, והורים צריכים לדעת למה לצפות מהילד.

קיים מגוון נרחב של התפתחות שפה נורמלית. רוב הילדים אינם מתפתחים בהתאם לתרשימים המצופים, והורים צריכים לדעת למה לצפות מהילד. אם נראה כי הילד מתעכב באופן משמעותי בהתפתחות השפה, יש להתייעץ עם רופא הילדים לגבי השאלות והחששות.

מונחים קשורים:           

שלבי התפתחות השפה. מאמר זה מפרט את אבני הדרך להתפתחות השפה בקרב תינוקות וילדים, ואת חשיבות המעקב אחר ההתפתחות התקינה.

התפתחות שפה בסיפור. מאמר זה מפרט ממצאי מחקר אודות משמעות השפה בסיפורי ילדים והשפעתה על פיתוח תקין של השפה אצל ילדים.

התפתחות שפה ואוריינות. נושא זה מסיע להבנת הקשר ההדוק בין למידת דיבור ולמידת קריאה, וחשיבותם בהתפתחות האינטלקטואלית של ילדים, מנגנוני הלמידה המעורבים, הגורמים החיצוניים המשפיעים עליהם וסימנים המעידים על לקות למידה.

שאלון התפתחות שפה. מאמר זה מספק שאלון המדריך לאבחון נוכחות בעיות בהתפתחות שפה אצל ילדים. עם הממצאים ניתן להתייעץ עם רופא הילדים.

חיוך ושפה. מאמר על אבני דרך בהתפתחות פסיכולוגית של ילד.

 

 

באותו נושא