התערבות במשבר

סיוע מקצועי מידי, אינטנסיבי וקצר לאנשים שעברו חוויה טראומטית. המטרה היא לסייע להם להתמודד ולשוב לרמה קודמת של תפקוד פיסי או רגשי מבלי להסתכן בפגיעה בעצמם או באחרים.

גישה זו מציעה סיוע מקצועי מידי, אינטנסיבי וקצר לאנשים שעברו חוויה טראומטית. המטרה היא לסייע להם להתמודד ולשוב לרמה קודמת של תפקוד פיסי או רגשי מבלי להסתכן בפגיעה בעצמם או באחרים. תמיכה קצרת טווח מקצועית זו מסיעת להתמודדות עם משבר או בעיה מידית. התערבויות מהירות וממוקדות מסייעות למניעת התפתחות נכות רצינית לטווח הארוך. התערבות במשבר מעודדת אף פיתוח מיומנויות התמודדות חדשות על מנת שאדם יוכל לתפקד באופן יעיל יותר.

מונחים קשורים:           

התמודדות עם משברים בעבודה. מוכנות לקשיים חשוב לרווחת המעסיק והצלחת העובד. מאמר זה מסביר כיצד ניתן לפתור בעיה בעבודה, המאיימת על התפוקה, וכיצד לשנות מצבים בעייתיים במקום העבודה.

התמודדות עם משברי חיים. הבנת תהליך אובדן ושיטות ההתמודדות.

 

באותו נושא