התעללות רגשית בילדים

דפוס התנהגותי של הורים או מטפלים המפריעים באופן חמור להתפתחות הרגשית והפסיכולוגית של הילד.

התעללות זו מוגדרת כדפוס התנהגות של הורים או מטפלים, המפריעים באופן חמור להתפתחות הקוגניטיבית, רגשית, פסיכולוגית או חברתית של ילד. התעללות זו היא מתכונת קבועה וכרונית השוחקת את התפתחות הילד, ועשויה להתרחש בכל סוגי המשפחות, ללא קשר לרקע או סביבה.

חלק מההורים פוגעים בילדיהם מבחינה רגשית ופסיכולוגית כתוצאה מלחץ, כישורי הורות גרועים, בידוד חברתי, מחסור במשאבים זמינים או דפוסי התנהגות שליליים אותם הם נושאים מהעבר, כשעברו בעצמם התעללות רגשית כילדים.

מונחים קשורים:

סימנים, תסמינים והשפעות התעללות רגשית. מאמר זה מפרט את רשימת הסימנים והתסמינים המעידים על ילד שעובר התעללות רגשית, כולל השפעות ההתעללות על התנהגותו.

באותו נושא