הפרעות שליטה בדחפים

רוב האנשים משתמשים ביכולת לחשוב לפני שהם פועלים כמובן מאליו. אך חלק מהאנשים סובלים מבעיות שליטה בדחפים.

היכולת לשלוט בדחפים מסייעת להבחנה בין בני אדם לבין סוגי חיים אחרים ומסמנת בגרות פסיכולוגית. רוב האנשים משתמשים ביכולת לחשוב לפני שהם פועלים כמובן מאליו. אך חלק מהאנשים סובלים מבעיות שליטה בדחפים.

מונחים קשורים:           

תסמיני הפרעות שליטה בדחפים. בעיות אלו מתבטאות בבעיות ויסות הדחפים. מאמר זה מפרט את התסמינים הקשורים להפרעה, ושיטות האבחון.

טיפול בהפרעות שליטה בדחפים. הפרעות אלו מובנות היטב על ידי רופאים. מאמר זה מפרט את המחקרים התרופתיים שהוכחו כמגיבים היטב לטיפול.

הפרעת שליטה בדחפים שאינה מאובחנת. לעיתים אדם מפגין סימני הפרעות שליטה בדחפים מבלי שניתן יהיה לקשר אותן לסוג מסוים אחד. מאמר זה מפרט את הגורמים ותסמיני ההפרעה כך שניתן יהיה לאבחן במדויק את המצב ולהבדיל בין התסמינים השונים.

באותו נושא