העברה

תופעה המאופיינת בניתוב מחדש של הלא מודע של רגשות מאדם אחד למשנהו.

זוהי תופעה המאופיינת בניתוב מחדש של הלא מודע של רגשות מאדם אחד למשנהו. ההגדרה הרשמית היא "חזרה בלתי הולמת בהווה על מערכת יחסים משמעותית שהייתה לאדם בילדותו". הגדרה נוספת היא "ניתוב מחדש של רגשות ורצונות, ובמיוחד של אלו הנשמרים באופן לא מודע מהילדות, כלפי אובייקט חדש".

מונחים קשורים:           

העברה והעברה נגדית בתקשורת בין רופא ומטופל. טיפול רפואי אמין כשאינו נפגע באמצעות הטבע הלא מדויק והבלתי צפוי של מוטיבציה אנושית. מאמר זה מסביר כיצד חלק מהמטופלים מפתחים ציפיות מבלבלות מהמטפל או הרופא שלהם, וכיצד מתמחים רופאים ביכולת לנתב ביעילות את רגשות המטופלים, לשם יצירת מערכת יחסים טיפולית פורייה ומבריאה.

העברה בפסיכולוגיה. זוהי תופעה שבה מטופלים שעוברים טיפול פסיכולוגי קליני מתחילים להעביר את רגשותיהם אל המטפל. מאמר זה מפרט את הדוגמאות למצב, ההשלכות על המטופל וכיצד ניתן להתמודד עם המצב.

באותו נושא