ביישנות

תחושת חשש, חוסר נוחות או מבוכה הקשורים להימצאות במצבים חדשים או בקרבת אנשים אחרים.

תחושת חשש, חוסר נוחות או מבוכה במיוחד בהקשר לקרבת אנשים אחרים. תופעה זו מתרחשת בדרך כלל במצבים חדשים או עם אנשים שאינם מוכרים. ביישנות עשויה להיות אופיינית לאנשים עם הערכה עצמית נמוכה. צורות חזקות של ביישנות מופנות בדרך כלל לחרדה חברתית או פוביה חברתית.

המאפיין הבולט העיקרי של ביישנות הוא פחד המונע ממה שאנשים אחרים חושבים על התנהגות האדם. כתוצאה מכך, אדם פוחד לעשות או לומר דברים אותם הוא רוצה, מתוך פחד מפני תגובות שליליות, לעג, השפלה, ביקורת או דחייה. אדם ביישן עשוי פשוט לבחור להימנע ממצבים חברתיים.

מונחים קשורים:           

התמודדות עם ביישנות. אנשים רבים סובלים מביישנות מתונה עד קיצונית ונאבקים להתגבר עליה. מאמר זה מסביר את שיטות ההתמודדות והשיפור ההדרגתי הכרוך בזמן, מאמץ ורצון לשינוי.

התנהגות מוחצנת לעומת ביישנות. מאמר זה מפרט את ההבדלים בין אנשים עם התנהגות המאופיינת בביטחון עצמי, לבין התנהגות אנשים ביישנים, והשיטות לטיפול בביישנות.

ביישנות או חרדה חברתית. מאז שהופיע לראשונה המונח חרדה חברתית בשנת 1980 במדריך הדיאגנוסטי הסטטיסטי לאבחון הפרעות נפשיות, חל בלבול לגבי ההבדלים בין ביישנות בין הפרעת חרדה חברתית. מאמר זה מסביר את ההבדלים בין שני המצבים, ושיטות האבחון והטיפול.

באותו נושא