אגורפוביה

פחד ממצבים חברתיים המוניים וממקומות סגורים וצרים.

הפרעת חרדה המתאפיינת בחרדה במצבים שבהם הסובל תופס סביבות מסוימות כמסוכנות או לא נוחות, בשל צפיפות הסביבה. מצבים אלו כוללים אף מצבים חברתיים בלתי נשלטים כגון שהות בקניונים, שדות תעופה וגשרים. אגורפוביה מוגדרת כהפרעת משנה של פאניקה, המעורבת בפחד מפני התרחשות התקף חרדה בסביבות אלו. הסובל מההפרעה עשוי לנקוט במאמצים רבים וקיצוניים על מנת להימנע ממצבים אלו.

מונחים קשורים:

הגורמים לאגורפוביה. הפרעת פאניקה, פוביות שונות או חוויות אירועי חיים מלחיצים, משמעותיים להתפתחות הפרעה זו. מאמר זה מפרט את הגורמים להפרעה, התסמינים ושיטות הטיפול.

הפרעת פאניקה. הפרעת חרדה המתאפיינת בהתקפי חרדה חוזרים ונשנים, והגורמת לסדרת התקפים אינטנסיביים של חרדה קיצונית במהלך התקפי פאניקה. מאמר זה מסביר את השינויים ההתנהגותיים המשמעותיים הנמשכים לפחות חודש והנוגעים להשלכות או חשש להתקפים אחרים.

טיפול בחרדות. הבנת אגורופוביה כחלק מתופעות חרדה, ושיטות הטיפול.

אגורופוביה. מאמר על התמודדות עם חוסר הבנת המונח.

 

באותו נושא