אריק אריקסון - מאמרים ומידע

אריק אריקסון - מאמרים ומידע

אריק אריקסון -1902 - 1994 - פסיכולוג אמריקאי ממוצא יהודי, תאוריית השלבים שלו הינה אחת מעמודי התווך של הפסיכולוגיה ההתפתחותית. הושפע מפרויד.

  • אריק אריקסון בויקיפדיה העברית – מידע בסיסי על חייו עבודתו ותורתו של אריק אריקסון .

  • התפתחות האישיות לפי אריק אריקסון –  התיאוריה הפסיכוסוציאלית – מאמר המסכם את התפתחות האישיות אליבא דאריקסון. המאמר מציג בצורה סכמטית את השלבים של התגבשותה של נפש האדם ואת הקונפליקטים המתלווים לתהליך זה.

  • התיאוריה הפסיכו-חברתית של אריק אריקסון – המאמר מפרט את שלבי התפתחות הנפש על פי תפיסתו של אריקסון עם התייחסות להשפעתה של הסביבה החיצונית על עיצוב אישיותו של האינדיבידואל.

  • תורתו ההתפתחותית של אריק אריקסון – המאמר מדגיש את הצורך בסיפוק הצרכים של האינדיבידואל כתנאי להתבגרות בריאה. כל זאת בהקשר תורת התפתחות הנפש של אריקסון. מאת: דרורה בן צבי

  • התרומה של הפסיכו-היסטוריה לחקר ההיסטוריה –  המאמר דן בקשר ותלות הגומלין בין האינדיבידואל לתהליכים היסטוריים תוך התבססות על תורתו של אריקסון כנקודת מוצא אנליטית. מאת: זאב שפיינר

  • גישתו הפסיכו-חברתית של אריק אריקסון – שמונת השלבים המאפיינים את המודל הפסיכולוגי – התפתחותי של אריקסון מאת: ד"ר אילנה מודלינגר, האוניברסיטה העברית.

  • על ההגות ועל הביוגרפיה של אריק אריקסון – מאמר מטעם אוניברסיטת Muskingum  על חייו ומפעלו של הפסיכולוג, מאמר באנגלית.

  • הדרכת הורים באמצעות תורתו של אריקסון – המאמר מקנה כלים ליישום הכלים הפסיכואנליטיים של אריקסון לסייע להורים לילדים לבני נוער לעבור בשלום את המשברים המאפיינים את גיל ההתבגרות, מאמר באנגלית.

  • שמונה תחנות בחייו של אדם – חהמאמר סוקר את השלבים ההתפתחותיים של אריקסון עם דגש על השפעתם על האינדיבידואל, מאמר באנגלית.

  • זהות במשבר – ציטוט ממאמרו של אריקסון מ-1970:   Identity crisis in Perspective. מאמר באנגלית.