פסיכולוגיה אקולוגית: ניתוח עקרונות השיטה של פסיכולוגיה סביבתית

פסיכולוגיה אקולוגית: ניתוח עקרונות השיטה של פסיכולוגיה סביבתית

פסיכולוגיה אקולוגית, הידועה גם כפסיכולוגיה סביבתית, היא שיטה די חדשה, המבקשת למזג את עקרונות הפסיכולוגיה המסורתית עם עקרונות האקולוגיה. פסיכולוגים אקולוגיים מאמינים שבני האדם גורמים נזק לעצמם, אשר נובע מטבע הפרדה רוחנית ופסיכולוגית. הפסיכולוגיה האקולוגית מבקשת להבין כיצד החשיבה האנושית הביאה למשבר סביבתי, וכיצד בני האדם מתייחסים למשבר זה. בנוסף, נוטים פסיכולוגים אקולוגיים לפעול למען סיוע למטופלים לשחזר את יכולתם לדאוג לכדור הארץ.

פסיכולוגיה אקולוגית, הידועה גם כפסיכולוגיה סביבתית, היא שיטה די חדשה, המבקשת למזג את עקרונות הפסיכולוגיה המסורתית עם עקרונות האקולוגיה. פסיכולוגים אקולוגיים מאמינים שבני האדם גורמים נזק לעצמם, אשר נובע מטבע הפרדה רוחנית ופסיכולוגית.

הפסיכולוגיה האקולוגית מבקשת להבין כיצד החשיבה האנושית הביאה למשבר סביבתי, וכיצד בני האדם מתייחסים למשבר זה. בנוסף, נוטים פסיכולוגים אקולוגיים לפעול למען סיוע למטופלים לשחזר את יכולתם לדאוג לכדור הארץ.

פסיכולוגים אקולוגיים מציבים אתגר לגישת הזרם המרכזי המרכיב את הפסיכולוגיה המסורתית, ובנוסף הם מאתגרים את הפעילים הסביבתיים להתקרב לאקולוגיה מבחינה הומניסטית. פסיכולוגיה סביבתית בוחנת את הקשר בין אנשים וסביבתם הפיסית, והיא מוגדרת גם כמחקר של התנהגות אנושית והחוויה האנושית מהיבטים רוחניים, פוליטיים ופיסיים, על מנת לבנות עולם טוב יותר.

משנת 1860 ועד היום, אקולוגיה נחקרה כמדע פיזי ולא כמדע חברתי. אקולוגים עשויים ללמוד את ספירת האוכלוסייה ומאפייניה, כסדרת נתונים סטטיסטיים. יש מעט מאוד תשומת לב והתייחסות להשפעת ההתנהגות האנושית על מערכות אקולוגיות.

פסיכולוגיה עדיין נתפסת בעיניים רבות כמדע רך. האקולוגים חוששים כי על ידי שילוב פסיכולוגיה עם אקולוגיה, תיתפס גם האקולוגיה כמדע פחות רציני. יחד עם זאת, אנשים מתחילים להבין שמערכת אקולוגית חלשה מסכנת את קיומם.

אוכלוסיות צריכות להסתגל לשינויים סביבתיים על מנת לשרוד. מנקודת מבט זו, הפסיכולוג האקולוגי מכוון את מאמציו על מנת להבטיח את הישרדותו של המין האנושי.

הפסיכולוג האקולוגי מבקש לזהות התנהגויות הרסניות לסביבה. תוצאות התנהגות כזו נובעת מההשקפה לפיה בני אדם הם ישויות נפרדות בעלות השפעה על המערכת האקולוגית. הפסיכולוגיה המסורתית מתמקדת בשיפור ההתנהגות, בעוד שהגישה האקולוגית לוקחת בחשבון טווחי פעולה רחבים יותר, ורמות עמוקות יותר של חוויה אנושית. הרמות הרחבות יותר מסמלות את הצורך להתחשב בהיבטים הכלכליים, הפוליטיים והגלובליים של התנהגות אנושית. הרמות העמוקות יותר מדברות אל משחק הגומלין הרוחני בין אדם, התנהגותו וסביבתו.

הפסיכולוגיה האקולוגית מאמינה כי חלק גדול מההתנהגות הסביבתית המזיקה של האדם, נובעת מאילוצים חברתיים ומנוצחת על ידי נורמות חברתיות.

המטרה העיקרית של הפסיכולוגיה האקולוגית היא למצוא דרך ללמד את בני האדם כיצד לפתח תרבות בריאה על מנת להבטיח את הישרדות החיים על פני כדור הארץ. פסיכולוגים אקולוגיים בוחנים את ההתנהגות האנושית מנקודת מבט זו, והם מעודדים ומלמדים את מטופליהם אודות התנהגויות של אחריות סביבתית.

פסיכולוגיה סביבתית מספקת ידע לתכנון החקלאות וצריכת מזון בריא יותר. יתר על כן, משמעת סביבתית קובעת היבטים קוגנטיביים של מעורבות אנושית והיא בעלת השפעה חיובית על המוני אנשים.

השאלות המתעוררות בעקבות הצורך לשמור על חיים בריאים בתוך סביבה בריאה, ממשיכות להשפיע על הפסיכולוגיה הסביבתית והחקר המדעי שלה לזיהוי צרכים אנושיים וסביבתיים נוספים, על מעת להשפיע על יחסי הגומלין בין האדם לטבע.

קריאה נוספת:

מהי פסיכולוגיה אקולוגית– המאמר מציג את השפעותיה של הסביבה על ההתנהגות שלנו ותוך כדי כך מסייע לקורא להבין מהם העקרונות הבסיסיים המנחים את הפסיכולוגיה האקולוגית.

אקולוגיה ובריאות הנפש– השפעתה של סביבה ירוקה על התפקוד הקוגניטיבי היום יומי שלנו