קרל גוסטב יונג - מאמרים ומידע

קרל גוסטב יונג - מאמרים ומידע

קרל גוסטב יונג 1875 – 1961 - פסיכיאטר שווייצרי, מחשובי הפסיכואנליטיקאים אחד מאבות הפסיכולוגיה המודרנית. מתלמידיו של פרויד