קרל גוסטב יונג 1875 – 1961 – פסיכיאטר שווייצרי, מחשובי הפסיכואנליטיקאים אחד מאבות הפסיכולוגיה המודרנית. מתלמידיו של פרויד