אלפרד אדלר  1870 -1937 – מייסד הפסיכולוגיה האינדיבידואלי