התנהגות כפייתית

שכיחות הטיפול הפסיכולוגי במגזר החרדי

על אף הגודל המשמעותי של אוכלוסיית החרדים בארץ וצרכיה הייחודיים, לא קיימת מערכת טיפולית מיוחדת עבורם בתום בריאות הנפש. בהעדר תנאים מתאימים לטיפול נפשי, נעזרים החרדים הנזקקים לטיפול פסיכולוגי במערכת הכללית הקיימת, ועליהם להתמודד עם מצבים בהם הם אינם מורגלים בשעות חירום ומשבר. כתוצאה מכך, הם נחשפים לתכנים והתנהגויות המנוגדים לערכיהם ואמונותיהם וזרים להם.